Mitt livs ABC perm 2

Mitt livs ABC perm 2, er en påbyggingsperm til Mitt livs ABC perm 1. Her går vi dypere inn i problemstillinger som er belyst i Perm 1.

Hjem » Mitt livs ABC perm 2

Perm 2 er en påbyggingsperm med temaer som alternativ og supplerende kommunikasjon, psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, teknologiske løsninger, nedsatt fysisk funksjonsevne, aldring, miljøarbeid fordypning og utfordrende atferd.

Innhold i permen

  1. Alternativ og supplerende kommunikasjon
  2. Helhetlig tjenestetilbud
  3. Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser
  4. Nedsatt fysisk funksjonsevne
  5. Autismespekterforstyrrelser
  6. Velferdsteknologiske løsninger i tjenestene
  7. Helseoppfølging
  8. Aldring
  9. Miljøarbeid fordypning
  10. Utfordrende atferd

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

ABC Musikkbasert miljøbehandling – demens/eldreomsorgen

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang