Hefte 4: Nedsatt fysisk funksjonsevne

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 4: Nedsatt fysisk funksjonsevne

Hefte 4: Nedsatt fysisk funksjonsevne

Mange personer med utviklingshemming har nedsatt fysisk funksjonsevne og dermed også større helseutfordringer enn befolkningen generelt. Dette fører til behov for hjelp til å ivareta grunnleggende behov som ernæring og hygiene. Fysiske funksjonshemminger som cerebral parese og syn- og hørselshemming blir belyst. Det er også et kapittel om barn og unge med så alvorlige tilstander at det fører til tidlig død.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om de vanligste fysiske funksjonsnedsettelsene
  • kjenner til hvordan enkelte fysiske funksjonsnedsettelser kan gi tilleggsproblemer, og kjenner til hvordan dette kan forebygges
  • har kunnskap om syns- og hørselsnedsettelser, og kjenner til hvordan dette kan påvirke læring, mobilitet, samspill og kommunikasjon
  • har kunnskap om ivaretakelse av fysiske behov, og kjenner til tiltak som kan forebygge komplikasjoner
  • har kjennskap til hva barnepalliasjon og ventesorg innebærer