Hefte 8: Aldring

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 8: Aldring

Hefte 8: Aldring

Aldringsprosessen er i utgangspunktet lik for alle, men personer med utviklingshemming kan møte noen spesielle utfordringer. Når vi yter tjenester til eldre med utviklingshemming, må vi ha kunnskap om normal aldring og aldersrelaterte sykdommer og funksjonssvikt som kan ramme alle. Det er også nødvendig å ha spesiell kunnskap om utfordringer som utviklingshemmingen kan føre til. I tillegg til disse temaene handler heftet om planlegging og overgang til pensjonisttilværelsen, og om å legge til rette for god omsorg ved livets slutt.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om aldringsprosessen, kan oppdage funksjonsfall og legge til rette for en god alderdom for personer med utviklingshemming
  • har kunnskap om de vanligste aldersrelaterte sykdommene
  • han tilrettelegge for en god overgang fra arbeid og arbeidsliknende aktivitet til pensjonisttilværelsen
  • har kunnskap om og kan legge til rette for god omsorg ved livets slutt