Front page

Fire mennesker samhandler rundt et bord med pc-er og permer.

ABC-opplæringen

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.

ABC-portalen

For deg som er deltaker

ABC-registrering

For deg som er ABC-kontakt, gruppekontakt eller leverandør

Kompetanseområder

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Utforsk alle våre kurs og tilbud

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Vi tilbyr alt fra korte kurs på under en time til meritterende utdanning over flere år.