Hev kompetansen!

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.

ABC-modellens oppbyggning

ABC-modellen består av halvårlige fagsamlinger, selvstudie og tverrfaglige gruppesamlinger. Les mer om oppbyggningen her

Fagsamling

I ABC-gruppene møtes 6 til 8 personer måndelig for tverrfaglig refleksjon. Her diskuteres innholdet og oppgavene i heftene og erfaringer fra praksis deles mellom deltakerne.

Faglig diskusjon i grupper

Opplæringen bygger på fagteori i ABC-heftene, refleksjoner over egen praksis og felles diskusjoner i ABC-gruppene.

Les mer om diskusjon i grupper

Bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et undervisningsopplegg med veiledning i praksis som fører deltakeren fram til eksamen i helsefagarbeiderfaget. Modellen bygger videre på kompetansegrunnlaget til Eldreomsorgens ABC, Demensomsorgens ABC og Mitt livs ABC.

Les mer om ABC til fagbrev

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang