ABC-opplæring er kompetanseheving

Nødvendig kunnskap for gode tjenester

ABC-opplæringen er et gratis tilbud om faglig påfyll for deg som jobber i helsetjenestene. Fordyp deg i ett eller flere tema: demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling.

Økt kunnskap gir økt trygghet og tilfredshet i arbeidshverdagen. Det gir bedre tjenester til alle ledd og kan bidra til mer økonomisk drift. Mye av opplæringen foregår på egen arbeidsplass og tas over ett eller flere år.

Er du allerede deltaker i ABC-opplæringen, kan du gå til ABC-portalen

Er du ABC-kontakt, gruppekontakt eller leverandør, kan du gå til ABC-registrering

Kompetanseområder

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse

Gratis informasjonsmateriell

Til deg som ønsker å etablere ABC-opplæring i din kommune har vi utarbeidet to forskjellige brosjyrer: En lengre, mer detaljert versjon og en kort. Den lange gir en detaljert beskrivelse av hvordan ABC-ordningen er bygd opp og gjennomføres. Den sistnevnte inneholder nøkkelinformasjon og er fin å dele ut på arbeidsplassen.

Ta kontakt med Aldring og helse dersom du ønsker å få brosjyren tilsendt i posten.

Utforsk Aldring og helse sitt kurstilbud

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Vi tilbyr alt fra korte kurs på under en time til meritterende utdanning over flere år.