Hefte 10: Utfordrende atferd

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 10: Utfordrende atferd

Hefte 10: Utfordrende atferd

Utfordrende atferd krever god kompetanse i tjenestetilbudene, gode rammebetingelser for faglig arbeid og ofte et samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette heftet er ment som et bidrag til å gi kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge og behandle utfordrende atferd. Felles forståelse, mål og en plan i arbeidet gjør det givende og er avgjørende for å lykkes.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til grensene for når atferd blir så utfordrende at det kreves et systematisk arbeid med kartlegging av årsaker, forebygging og behandling
  • kjenner viktige årsaker til at utfordrende atferd oppstår, og hvordan en kan oppdage årsaker
  • kjenner viktige måter å forebygge og behandle utfordrende atferd på
  • kjenner til viktige forhold i oppfølging og ivaretakelse av dem som arbeider med utfordrende atferd