Hefte 9: Miljøarbeid fordypning

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 9: Miljøarbeid fordypning

Hefte 9: Miljøarbeid fordypning

Dette heftet bygger videre på hefte 5, Miljøarbeid, i perm 1. Heftet handler blant annet om hvordan en kan legge til rette for at personer med utviklingshemming får økt innflytelse og medvirkning på egne livsvilkår, bruk av refleksjon som verktøy for å utvikle tjenesteyteres handlingskompetanse, og om funksjonell analyse som et verktøy i det systematiske miljøarbeidet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • forstår betydningen av å jobbe strukturert og målrettet
  • har kunnskap om observasjon og analyse av atferd og miljøbetingelser
  • har kunnskap om tegnøkonomi og atferdsavtaler
  • kan bidra til gode relasjoner med både tjenesteytere og tjenestemottakere

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse