Eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC gjør deg bedre rustet til å jobbe med eldre mennesker. Du lærer å skille mellom normal aldring og sykdom, og får god oversikt over de hva du kan møte i tjenesten.

Hjem » Eldreomsorg

1

Grunnopplæring

Aldring og omsorg

Fagstoffet dekker mange tema. Du lærer om alt fra aktivitet og kosthold til observasjon og mikrobiologi. Du får oppdatert kunnskap som det virkelig er behov for i eldreomsorgen. Innholdet passer for alle som arbeider med eldre mennesker.

Lær mer om opplæringen Aldring og omsorg

Psykiske lidelser hos eldre

Mange eldre sliter med psykiske lidelser, men uten god nok oppfølging. Det er behov for oppdatert kunnskap. I løpet av dette året lærer du om depresjon, angst, psykoser, delirium, personlighetsforstyrrelse, rus og bruk av legemidler og psykofarmaka.

Lær mer om opplæringen Psykiske lidelser hos eldre

2

Fordypning

Geriatri

Geriatri handler om akutte og kroniske sykdommer som eldre kan få. Du lærer om alt fra infeksjonssykdommer og hjerneslag til diabetes og nevrologiske sykdommer. I løpet av året ser vi på forebygging, behandling og pleie. Og vi tar for oss bruk av verktøy for kartlegging innen geriatri.

Lær mer om opplæringen i Geriatri

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å delta selv?

Ønsker du mer informasjon?

For vikarer og ufaglærte

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse