Eldreomsorg

Eldreomsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Eldreomsorgens ABC gir kunnskap om hva det betyr å jobbe i eldreomsorgen, og hvilke utfordringer en kan møte i tjenestene. Permene gir kunnskap om hvordan du som helsearbeider møter personer med ulike aldersrelaterte utfordringer.

1

Grunnperm

Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i permen bidrar til at ansatte i helse- og omsorgstjenestene får oppdatert og videreutviklet sin kompetanse i tråd med krav og behov i eldreomsorgen. Permen er tilrettelagt for alle yrkesgrupper som arbeider med eldre mennesker.

Aldring og omsorg

2

Påbyggning

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Psykiske sykdommer i eldre år

Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Geriatri

Kom i gang med ABC-opplæring

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan komme i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse i demensomsorgen

For vikarer og ufaglærte

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse