Hefte 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon

Hefte 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon

Dette heftet bygger videre på hefte 4, Kommunikasjon, i perm 1, og handler om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Personer med utviklingshemming som har lite eller ikke noe verbalt språk, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått eller for selv å forstå. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige. Tilrettelegging av et alternativt og supplerende språkmiljø og opplæring i alternative kommunikasjonsformer har som mål både å fremme og støtte talen og å sikre en alternativ kommunikasjonsform hvis personen ikke lærer å snakke. Miljøet rundt personen med nedsatt funksjonsevne blir særlig viktig for utviklingen av språk.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • er kjent med rettigheter til informasjon, språk og kommunikasjon
  • forstår betydningen av et alternativt språkmiljø og ansvaret for å være en modell og samtalepartner for ASK-brukere
  • er kjent med ulike ASK-brukergrupper og hvordan en kan tilpasse kommunikasjonen
  • er kjent med ulike kommunikasjonsformer