Hefte 5: Autismespekterforstyrrelser (ASF)

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 5: Autismespekterforstyrrelser (ASF)

Hefte 5: Autismespekterforstyrrelser (ASF)

Dette heftet handler om vanskeområder som personer med ASF har, og om hvordan en kan legge til rette for gode tjenester.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva som kjennetegner utviklingsforstyrrelser i autismespekteret
  • kjenner til tre grunnleggende vanskeområder som mennesker med autismespekterforstyrrelser har felles
  • kjenner til de vanligste samtidige lidelsene hos mennesker med autismespekterforstyrrelser
  • kjenner til grunnleggende tilretteleggingstiltak for mennesker med autismespekterforstyrrelser og kan bidra i tilrettelegging