ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming gir oppdatert, grunnleggende kunnskap om bruk av musikktiltak i miljøbehandlingen i tjenestene, det være seg bo- og hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og institusjoner tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Opplæringen tar for seg temaer som systematisk og målrettet miljøarbeid med et personsentrert verdigrunnlag, diagnosen utviklingshemming samt årsak og utfordringer knyttet til det å leve med utviklingshemming i tillegg til hvordan integrere musikk, sang og bevegelse i den daglige miljøbehandlingen. Målgruppa er ansatte i tjenester rettet mot personer med utviklingshemming.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

  • har kunnskap om integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i miljøbehandlingen
  • har kunnskap om det å leve med diagnosen utviklingshemming
  • forstår betydningen av systematisk og målrettet miljøarbeid med et personsentrert verdigrunnlag

Innhold i permen

Hefte 1: Musikkbasert miljøbehandling – en innføring

Hefte 2: Utviklingshemming

Hefte 3: Det personsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet

Hefte 4: Musikkbasert miljøbehandling – videreføring

Hefte 5: Lydmiljø

Hefte 6: Systematisk og målrettet miljøarbeid

Gjennomføring

Permen gjennomføres på et halvt år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker ha forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.

På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Mitt livs ABC perm 1

Mitt livs ABC perm 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang