Hefte 7: Helseoppfølging

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 7: Helseoppfølging

Hefte 7: Helseoppfølging

Dette heftet handler om helsefremmende arbeid og hvordan gi god, individuell og systematisk helseoppfølging. Ulike kvalitetssystemer bidrar til at personer med utviklingshemming får god og riktig helseoppfølging. I tillegg til gode kvalitetssystemer er systematisk miljøarbeid helt sentralt for å legge til rette og motivere personer til bedre helsevalg.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • er kjent med kartleggingsverktøy for å observere og avdekke endringer i helsetilstand
  • bidrar til at personer med utviklingshemming får god helseoppfølging
  • bidrar til å sette i verk forebyggende tiltak og er en god rollemodell