Hefte 6: Velferdsteknologiske løsninger i tjenestene

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 6: Velferdsteknologiske løsninger i tjenestene

Hefte 6: Velferdsteknologiske løsninger i tjenestene

Heftet gir en innføring i bruk av velferdsteknologi i tjenesteytingen. Kategorier innen velferdsteknologi gjennomgås. I tillegg belyses blant annet kartlegging av behov, avklaring før bruk, personvern og etikk.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • kjenner til ulike typer velferdsteknologi
  • kjenner til hvordan velferdsteknologiske løsninger kan brukes i tjenestene
  • kan identifisere etiske dilemmaer og kjenner til aktuelt lovverk
  • kan identifisere behov og bidra i vurderingen av velferdsteknologi som tjeneste