Utviklingshemming

Utviklingshemming

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Materiellet omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

1

Grunnperm

Mitt livs ABC perm 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

Mitt livs ABC perm 1

2

Påbygging

Mitt livs ABC perm 2

Mitt livs ABC perm 2, er en påbyggingsperm til Mitt livs ABC perm 1. Her går vi dypere inn i problemstillinger som er belyst i Perm 1.

Mitt livs ABC perm 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

For vikarer og ufaglærte

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn. 

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse