Utviklingshemming

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming – både barn, voksne og eldre. Jobber du for eksempel i skolen, på en tilrettelagt arbeidsplass eller i et bofellesskap? Da er dette opplæring som passer for deg.

Hjem » Utviklingshemming

1

Grunnopplæring

Mitt livs ABC 1

Grunnleggende opplæring i hvordan du kan bidra til å gi personer med utviklingshemming et godt liv. Du lærer hvordan vi skaper økt trivsel, og hvordan vi hjelper til med å etablere sosiale nettverk. Temaene dekker blant annet kommunikasjon, etikk, bruk av tvang og tilrettelagte dagtilbud. I tillegg er det selvfølgelig kunnskap om utviklingshemming generelt.

Mitt livs ABC perm 1

2

Påbygging

Mitt livs ABC 2

Opplæring for deg som ønsker å gå dypere inn i fagområdene fra Mitt livs ABC 1.

Her møter du også temaer som ofte byr på ekstra utfordring. Eksempler på tema som omhandles, er psykiske lidelser, teknologiske løsninger, kommunikasjon, autismespekteret, dårlig funksjonevne og atferd som utfordrer.

Mitt livs ABC perm 2

Temahefter

Temaheftene er ekstra materiell til særlig fordypning. Heftene kan både være en del av ABC-opplæringen eller tas utenom. De kan lastes ned som pdf eller bestilles som fysisk kopi.

Tilbud til vikarer og assistenter

Dette må jeg kunne er kort og grunnleggende opplæring på nett. Utviklet for vikarer, støttekontakter og andre med korte ansettelsesforhold – og alle som trenger ny kunnskap eller oppfriskning av gammel. E-læring gjør det enkelt å delta.

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse