Musikkbasert miljøbehandling

Musikk øker livskvalitet og mestring. Her lærer du hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at dette skal bli en naturlig del av hverdagen til både pasienter, brukere og helse- og omsorgsarbeidere. Du trenger ikke kunne synge eller spille et instrument for å gjennomføre denne opplæringen.

Hjem » Musikkbasert miljøbehandling

ABC i Musikkbasert miljøbehandling finnes i to versjoner: én tilpasset eldre og demensomsorgen, og én tilpasset personer med utviklingshemming. Begge disse tar omtrent et halvt år å gjennomføre.

Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Miljøbehandling med bruk av musikk, sang og bevegelse for deg som jobber med eldre og personer med demens. Du lærer hvordan både daglige aktiviteter og pleie kan utføres på nye måter.

Gå til temasiden for ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

Du lærer hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes i den daglige miljøbehandlingen. Opplæringen passer til deg som jobber ved bo- og hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og institusjoner som er lagt til rette for personer med utviklingshemming.

Gå til temasiden for ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming