Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling

ABC musikkbasert miljøbehandling er utarbeidet av Nasjonalt senter for aldring og helse, i nært samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og med støtte fra Helsedirektoratet. Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringstilbud om integrert musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling. Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

1

Perm

ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, motiverer pasienten til positiv aktivitet. Permen består av 6 hefter og taes over et halvt år. Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Målgruppa er alle ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming gir oppdatert, grunnleggende kunnskap om bruk av musikktiltak i miljøbehandlingen i tjenestene, det være seg bo- og hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og institusjoner tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Opplæringen tar for seg temaer som systematisk og målrettet miljøarbeid med et personsentrert verdigrunnlag, diagnosen utviklingshemming samt årsak og utfordringer knyttet til det å leve med utviklingshemming i tillegg til hvordan integrere musikk, sang og bevegelse i den daglige miljøbehandlingen. Målgruppa er ansatte i tjenester rettet mot personer med utviklingshemming.

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Ledelse i demensomsorgen