Hefte 2: Helhetlig tjenestetilbud

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 2: Helhetlig tjenestetilbud

Hefte 2: Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud handler om sentrale temaer om rammeverket som ligger til grunn for å yte helhetlige tjenester, som lovverk og kvalitet- og styringssystemer. Tjenesteyters rolle i det helhetlige tjenestetilbudet, brukermedvirkning og selvbestemmelse. Pårørende som en sentral samarbeidspartner blir også gjennomgått.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har forståelse for hva et helhetlig tjenestetilbud innebærer
  • har forståelse for innholdet i og utøvelsen av rollen som tjenesteyter for mennesker med utviklingshemming, og bidrar til gode og helhetlige tjenester
  • har forståelse for betydningen av ivaretakelse og godt samarbeid med pårørende