Demensomsorg

Demensomsorgens ABC handler om demensforløpet og lærer deg hvordan ivareta personer med demens fra tidlige symptomer og livet ut. Emnene spenner vidt, og du lærer blant annet om utredning, miljøbehandling, arbeid med pårørende og palliasjon. Du får nødvendig og oppdatert kunnskap som er lett å bruke i praksis. Opplæringen passer for alle yrkesgrupper som jobber med demens.

Hjem » Demensomsorg

Demensomsorgens ABC består av to deler, hver av dem gjennomføres på et år. Innholdet er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens fra Helsedirektoratet.

1

Grunnopplæring

Demensomsorgens ABC 1

Det første opplæringsåret tar for seg det mest grunnleggende rundt demenssykdommer. Vi ser på utredning, demensforløpet og personsentrert omsorg. Oppfølging av både den syke og de pårørende i ulike faser er en viktig del.

Gå til temasiden for Demensomsorgens ABC 1

2

Påbygging

Demensomsorgens ABC 2

Når du har gjennomført den grunnleggende opplæringen, er det interessant å gå mer i dybden. Del 2 ser blant annet på etiske problemstillinger, ulike behandlingstiltak, kosthold, hjelpemidler, pasienter med annen språk- og kulturbakgrunn.

Gå til temasiden for Demensomsorgens ABC 2

Temahefter

Temaheftene er ekstra materiell til særlig fordypning. Heftene kan både være en del av ABC-opplæringen eller tas utenom. De kan lastes ned som pdf eller bestilles som fysisk kopi.

For vikarer og assistenter

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn. 

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse