Hefte 3: Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser

Hjem » Mitt livs ABC perm 2 » Hefte 3: Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser

Hefte 3: Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser

Heftet handler om psykisk helsearbeid og psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming. Tjenesteytere har en sentral rolle i å bidra til forebygging og oppfølging ved psykisk lidelse og rusavhengighet. Gode ferdigheter i samhandling, kunnskap om konsekvenser av utviklingshemming og kunnskap om symptomer på psykisk lidelse er vesentlig i dette arbeidet. Hverdagsvansker som påvirker psykisk helse og ulike psykiske lidelser som angst og psykose- og stemningslidelser gjennomgås.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming
  • kan kjenne igjen symptomer på psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming og kan delta i utarbeidelsen av tiltak
  • kjenner til tiltak rettet mot psykisk helse og kan følge opp behandling som er satt i gang
  • kjenner til tjenestetilbudene i kommunen og spesialisthelsetjenesten for personer med utviklingshemming og psykisk lidelse