Aldring og omsorg

Fagstoffet dekker mange tema. Du lærer om alt fra aktivitet og kosthold til observasjon og mikrobiologi. Du får oppdatert kunnskap som det virkelig er behov for i eldreomsorgen. Innholdet passer for alle som arbeider med eldre mennesker.

Hjem » Aldring og omsorg

Når du har lest Aldring og omsorg, vet du

  • mer om normal aldring
  • hvilke helseutfordringer aldringsprosessen kan gi
  • hvilke lover og forskrifter vi følger i helse- og omsorgstjenesten
  • hvilke rettigheter og krav som finnes
  • hva som er gode aktiviteter og tilpasset kosthold for eldre
  • hvordan du kan se hvilke behov den enkelte har
  • hvordan du finner mål og setter i gang tiltak, og evaluerer dem i ettertid
  • hvordan pårørende og frivillige kan være samarbeidspartnere og ressurs
  • mer om smittevern rundt eldre og legemidler

Innhold i Aldring og omsorg

Biologisk aldring I

Biologisk aldring II

Psykologisk og sosial aldring

Å jobbe i eldreomsorgen. Sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Aktivitet

Kosthold og ernæring

Observasjon, kartlegging og tiltak

Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen

Mikrobiologi og smittevern

Legemidler

Gjennomføring

Aldring og omsorg gjennomføres på ca. ett år. Opplæringen starter med et fagseminar på fem–seks timer, og vi holder et nytt seminar omtrent midtveis.
Du blir medlem av en ABC-gruppe med seks–åtte deltakere. I ABC-permen finner dere det faglige stoffet som opplæringen bygger på. Før hver gruppesamling må alle forberede seg ved å lese tema for neste samling. Når dere møtes, diskuterer dere fag og deler erfaring fra egen praksis.
Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter Aldring og helse kan du fortsette med disse emnene. Musikkbasert miljøbehandling tar et halvt år, de øvrige er ett-årige:

Psykiske sykdommer i eldre år

Geriatri

ABC Musikkbasert miljøbehandling – demens/eldreomsorgen

Demensomsorgens ABC

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å delta selv?

Ønsker du å melde på en ansatt?

Ønsker du mer informasjon?