Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Hjem » Geriatri

Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om geriatri og erfaring fra arbeid innen fagfeltet. Minst halvparten av gruppedeltakerne må ha gjennomført tidligere ABC-opplæring.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om geriatri og vanlige sykdommer hos eldre
 • har kunnskaper om lindrende behandling

Innhold i permen

 1. Den geriatriske pasienten
 2. Delirium i eldre år
 3. Infeksjonssykdommer
 4. Hjerte- og karsykdommer
 5. Hjerneslag
 6. Sykdommer i luftveiene. Sykdommer og skader i ledd, muskler og skjelett
 7. Sykdommer i fordøyelsessystemet. Sykdommer i urinveiene
 8. Diabetes og andre hormonsykdommer
 9. Nevrologiske sykdommer. Sykdommer i hørselsorganene. Sykdommer i synsorganene
 10. Kreft
 11. Lindrende behandling, pleie og omsorg. Symptomlindring
 12. Lindrende behandling. Pleie og omsorg ved livets slutt

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

ABC Musikkbasert miljøbehandling – demens/eldreomsorgen

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å delta selv?

Ønsker du å melde på en ansatt?

Ønsker du mer informasjon?

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens