Hefte 1: Den geriatriske pasienten

Hjem » Geriatri » Hefte 1: Den geriatriske pasienten

Hefte 1: Den geriatriske pasienten

Geriatri er et fagområde som handler om akutte og kroniske sykdommer som eldre kan få, og om hvordan man kan forebygge og behandle dem. Dette heftet gir en innføring i hva som kjennetegner den geriatriske pasienten, samt bruk av kartleggingsverktøy i geriatrisk vurdering.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva som kjennetegner den geriatriske pasienten, og om hva som skiller begrepet geriatrisk pasient fra begrepet eldre pasient
  • har kunnskap om hvordan aldersforandringer kan påvirke både hvordan sykdom arter seg og behandling av sykdom hos eldre
  • har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant eldre, og om rehabilitering, og bruker kunnskapen i ditt daglige arbeid til å fremme helse og forebygge sykdom hos både friske og syke eldre
  • har kjennskap til komponentene i bred geriatrisk vurdering, og til kartleggingsverktøy det kan være aktuelt å bruke i forbindelse med geriatrisk vurdering