Hefte 11: Lindrende behandling, pleie og omsorg.  Symptomlindring

Hjem » Geriatri » Hefte 11: Lindrende behandling, pleie og omsorg.  Symptomlindring

Hefte 11: Lindrende behandling, pleie og omsorg.  Symptomlindring

Lindrende behandling, pleie og omsorg blir ofte forbundet med livets avslutning. Ved alvorlig sykdom kan det være behov for symptomlindring allerede fra diagnosetidspunktet. Dette heftet gir en innføring i lindrende behandling, observasjon, kartlegging, dokumentasjon og behandling av smerter og andre plagsomme symptomer som følge av alvorlig sykdom.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til framveksten av hospicefilosofien, og har kunnskap om lindrende behandling – palliasjon – og til de tre nivåene av symptomlindring
  • har kunnskap om observasjon, kartlegging, dokumentasjon og behandling av smerter og andre plagsomme symptomer som kan følge av alvorlig sykdom
  • forstår at smerter og andre plagsomme symptomer påvirkes av samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige forhold, og tar hensyn til det i din tilnærming til pasienten
  • har kjennskap til supplerende behandling og vurderer hvilke metoder du kan bruke på din arbeidsplass
  • har innsikt i både pasientens og helsepersonells terskler i møte med følelser, og har økt din kompetanse til å kommunisere med alvorlig syke og døende
  • forstår hvorfor lindrende behandling, pleie og omsorg krever tverrfaglig samarbeid, og har kjennskap til ulike støtteordninger som gjelder for kreftpasienter