Hefte 8: Diabetes og andre hormonsykdommer

Hjem » Geriatri » Hefte 8: Diabetes og andre hormonsykdommer

Hefte 8: Diabetes og andre hormonsykdommer

Heftet gir en innføring i hvordan hormoner regulerer ulike funksjoner i kroppen. Du får kunnskap om type 1 og type 2 diabetes, og om symptomer, komplikasjoner, forebygging, behandling og iverksetting av tiltak ved type 2 diabetes. Videre får du en innføring i årsaker, symptomer og behandling til stoffskiftesykdommene hypo- og hypertyreose,

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan hormoner regulerer ulike funksjoner i kroppen
  • vet hva type 1 og type 2 diabetes er, og har kunnskap om hvilke symptomer og komplikasjoner som kan oppstå ved type 2 diabetes, og om hvordan type 2 diabetes kan forebygges og behandles
  • hva du skal observere og hvilke tiltak du kan iverksette i samarbeid med pasienter som har type 2 diabetes
  • har kunnskap om årsaker, symptomer og behandling ved stoffskiftesykdommene hypo- og hypertyreose