Hefte 5: Hjerneslag

Hjem » Geriatri » Hefte 5: Hjerneslag

Hefte 5: Hjerneslag

Hjerneslag rammer årlig om lag 15 000 personer i Norge, og er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Heftet gir en innføring i hjernens anatomi og funksjon, og om hvordan skader i hjernen gir ulike symptomer og konsekvenser for den som rammes. Du får kunnskap om hva hjerneslag er, årsaker, symptomer, diagnostisering, forebygging, behandling og rehabilitering.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hjernens oppbygning og funksjon og om hvordan skader i ulike deler av hjernen kan gi forskjellige symptomer og konsekvenser for den som rammes
  • vet hva FAST-symptomer er, kan gjenkjenne dem og forstår hvorfor det er så viktig at pasienten kommer raskt til behandling på sykehus
  • var kunnskap om varige symptomer og konsekvenser av hjerneslag, og kompetanse til å delta i rehabilitering og gjenopptrening etter hjerneslag