Hefte 2: Delirium i eldre år

Hjem » Geriatri » Hefte 2: Delirium i eldre år

Hefte 2: Delirium i eldre år

I dette heftet gis en innføring i hva delirium er, symptomer på hypoaktivt og hyperaktivt delirium, hva som kan øke risikoen for eller utløse delirium, samt hvordan delirium kan forebygges, kartlegges og behandles.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • vet hva delirium er og kan kjenne igjen symptomer på hypoaktivt og hyperaktivt delirium
  • har kunnskap om forekomst av delirium, og om faktorer som kan øke risikoen for eller utløse delirium hos eldre personer, og forstår sammenhengen mellom sårbarhetsfaktorer og stressfaktorer
  • har kompetanse til å delta i arbeidet med å forebygge, kartlegge og behandle delirium