Hefte 12: Lindrende behandling, Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Hjem » Geriatri » Hefte 12: Lindrende behandling, Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Hefte 12: Lindrende behandling, Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Helsepersonell blir oftest involvert når livet går mot slutten og er viktige for pasienten og pårørende i en slik fase. Å gi omsorg i denne fasen kan være utfordrende. Det handler om hvordan vi kan bidra til god livskvalitet så lenge pasienten lever, uten unødig lidelse. Dette heftet tar for seg disse utfordringene både på det fysiske og psykiske plan. I tillegg omtales den eksistensielle lidelsen og hvordan den kan møtes på en god måte.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om tegn som kan tyde på at livet går mot slutten, og om hvilke reaksjoner og følelser døende pasienter og deres pårørende kan ha
  • har kunnskap om hvilke reaksjoner og følelser helsepersonell kan oppleve når de deltar i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende pasienter
  • har kompetanse til å bidra i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende og deres pårørende, og til en verdig død for pasienten
  • vet hvordan du kan gi et godt og verdig stell til en død person
  • har kjennskap til og respekterer ulike kulturer og religioners normer for pleie av døende og stell av døde