Hefte 3: Infeksjonssykdommer hos eldre

Hjem » Geriatri » Hefte 3: Infeksjonssykdommer hos eldre

Hefte 3: Infeksjonssykdommer hos eldre

Infeksjonssykdommer er vanlig hos eldre mennesker. Symptomene på infeksjon kan være annerledeshos eldre enn hos yngre. I dette heftet får du kunnskap om årsaker, symptomer, forebygging og behandling av de vanligste infeksjonssykdommene som rammer eldre, samt kunnskap om hud- og sårinfeksjoner og stell av infiserte sår.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • er bevisst det ansvaret du har for å forebygge smitte, og kan bruke kunnskap om smittekjeden til å hindre smitteoverføring og sykdom
  • har kunnskap om hvordan immunforsvaret beskytter mot smitte og om hvilke pasienter som kan være ekstra sårbare for smitte
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, forebygging og behandling av de vanligste infeksjonssykdommene som rammer eldre
  • har kunnskap om hud- og sårinfeksjoner og om enkle huskeregler ved stell av infiserte sår