Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Hjem » Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Det er i dag store forventninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende. Både for hjemmeboende og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner.

Teknologi er ikke en lettvint løsning og det er ofte mye arbeid som må ligge til grunn for at implementering skal bli en suksess. Dersom teknologi skal være en del av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere slik teknologi i den daglige driften.

Dette heftet er ment å kunne brukes som et supplement til Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det kan også lese separat for å øke kunnskapen om bruk av velferdsteknologi i forbindelse med tjenester til personer med demens.

Heftet handler om velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen.

Etter å ha lest dette heftet skal du:

 • Ha kunnskap om hvordan velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler kan hjelpe en person med demens til bedre å mestre hverdagen
 • Ha kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bidra til trygghet og sikkerhet i hjemmet eller i sykehjem
 • Være i stand til å oppdage behov for kognitiv støtte hos en person med demens
 • Være i stand til å melde dette behovet videre i systemet
 • Være i stand til å kunne samtale med pårørende om hvordan velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler kan støtte personen med demens og pårørende i hverdagen
 • Være i stand til å kunne følge opp den daglige bruken av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler i og utenfor hjemmet (eksempelvis å lade utstyret, stille inn på tid, legge inn varslinger og lignende)
 • Være i stand til å kunne fortelle hvor pårørende skal henvende seg for eventuell support
 • Ha kjennskap til lovverket
 • Ha kjennskap til praksis med å bruke velferdsteknologi som en del av tjenesten

Innhold i heftet:

 1. Innledning
 2. Hva er velferdsteknologi?
 3. Velferdsteknologi i en kommunal tjeneste
 4. Hva sier loven om bruk av velferdsteknologi til personer med demens?
 5. Kartlegging av behov for teknologi hos personer med demens i eget hjem
 6. Om velferdsteknologi i omsorgsboliger og i institusjoner
 7. Etiske vurderinger

Til hvert kapittel er det en del oppgaver til egen refleksjon, Tenk over.

På slutten av heftet er det lagt inn flere Gruppeoppgaver beregnet på diskusjon og felles refleksjon i ABC-gruppa.

Bestil hefter her.

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse