Hefte 6 – Systematisk og målrettet miljøarbeid

Hjem » Hefte 6 – Systematisk og målrettet miljøarbeid

Hefte 6 – Systematisk og målrettet miljøarbeid

I dette heftet får du kjennskap til hva det vil si å jobbe systematisk og målrettet. Å jobbe målrettet handler om å strukturere arbeidet, slik at det ikke er preget av tilfeldige valg og tiltak. Når du jobber systematisk og målrettet med miljøarbeid, er valgene og tiltakene primært basert på tidligere kartlegginger og evalueringer av tilsvarende situasjoner. I dette heftet blir du kjent med en arbeidsmodell som kalles grunnleggende arbeidsmodell i vernepleiefaglig arbeid (GAVE).

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om systematisk og målrettet miljøarbeid
  • kjenner til arbeidsmodeller og vanlige kartleggingsmetoder som brukes i miljøarbeid rettet mot personer med utviklingshemming
  • har kunnskap om hvordan dokumentasjon er en del av et systematisk og faglig forsvarlig arbeid