Hefte 1 – Musikkbasert miljøbehandling – en innføring

Hjem » Hefte 1 – Musikkbasert miljøbehandling – en innføring

Hefte 1 – Musikkbasert miljøbehandling – en innføring

Dette heftet gir deg en innføring i musikkbasert miljøbehandling med vekt på hvordan du kan kartlegge egne og andres musikkpreferanser. Du lærer også hvordan musikk, sang og bevegelse kan virke inn på psykologiske og fysiologiske prosesser i hjernen. Utover i heftet er det mange eksempler på hvordan musikkbasert miljøbehandling kan redusere uro, angst, tretthet og smerte.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til de viktigste punktene i musikkbasert miljøbehandling
  • har kunnskap om det faglige teorigrunnlaget
  • vet noe om hvordan du vurderer egne og andres musikkpreferanser
  • har fått en innføring i praktiske øvelser og eksempler på bruk av musikkbasert miljøbehandling i ulike situasjoner