Hefte 2 – Utviklingshemming

Hjem » Hefte 2 – Utviklingshemming

Hefte 2 – Utviklingshemming

Heftet gir grunnleggende kunnskap om hva utviklingshemming er, årsaker til utviklingshemming og hva det vil si å leve med en utviklingshemming. Videre beskrives noen av de vanligste syndromene og utfordringer knyttet til utviklingshemming.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om diagnosen utviklingshemming og om årsaker til utviklingshemming
  • kjenner til ulike utfordringer knyttet til det å leve med en utviklingshemming
  • har kunnskap om hvordan man møter personer med utviklingshemming og legger til rette for mestring og gode aktiviteter