Hefte 5 – Lydmiljø

Hjem » Hefte 5 – Lydmiljø

Hefte 5 – Lydmiljø

Dette heftet handler om det som kalles lydmiljø og lydmiljøets betydning. Gjennom eksempler på lyder som omgir oss, vil du få en større bevissthet rundt hvordan vi tolker lyd og responderer på den. Du vil også lære hva terapeutisk lydmiljø er, og hva som må til for å oppnå et positivt lydmiljø. Du vil få en større forståelse for at lyder kan virke negativt og forårsake stress og uro, og at lyder kan virke positivt og føre til ro, trygghet og balanse.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om lydmiljøets betydning
  • har kjennskap til at personer med utviklingshemming ofte har redusert evne til å tolke sanseinntrykkene
  • vet hva terapeutisk lydmiljø er
  • kan legge til rette for et terapeutisk lydmiljø