Hefte 3 – Det personsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet

Hjem » Hefte 3 – Det personsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet

Hefte 3 – Det personsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet

Dette heftet gir deg en innføring i verdigrunnlaget personsentrert omsorg og viser hvordan personsentrert omsorg kommer til uttrykk i praksis, gjennom personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester og miljøarbeid. Personsentrert omsorg handler først og fremst om å se de iboende behovene til tjenestemottakeren og finne måter å dekke disse behovene på.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kjennskap til de grunnleggende prinsippene om personsentrert omsorg
  • forstår verdien av å bruke livshistorier i miljøarbeidet
  • kan ta i bruk musikk, sang og bevegelser i den daglige tjenesteytingen