Hefte 4 – Musikkbasert miljøbehandling – videreføring

Hjem » Hefte 4 – Musikkbasert miljøbehandling – videreføring

Hefte 4 – Musikkbasert miljøbehandling – videreføring

I dette heftet skal vi ta opp tråden fra hefte 1 og rette oppmerksomheten mot de ulike elementene i musikkbasert miljøbehandling. Vi skal fordype oss i det faglige grunnlaget for behandlingen og se nærmere på hva vi bør ta hensyn til når vi utformer og gjennomfører musikktiltak.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kan utvikle musikktiltak med utgangspunkt i musikkpreferanser
  • kan sette i gang og gjennomføre musikkbasert miljøbehandling
  • har fått en innføring i aktive (sang, dans og bevegelse) og reseptive (lytte til sang og musikk) teknikker