ABC i musikkbasert miljøbehandling – Utviklingshemming

Hjem » ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

Miljøbehandling med bruk av musikk, sang og bevegelse er til god hjelp når du jobber med personer med utviklingshemming. Her lærer du hvordan du kan bruke dette i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at musikk skal bli en naturlig del av hverdagen, noe som skaper glede og motiverer til positiv aktivitet.

Hvem er det for?

Målgruppen er de som jobber med personer med utviklingshemming. Opplæringen krever ingen kompetanse i sang og musikk.

Hva lærer jeg?

Når du har fullført denne opplæringen, har du lært hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes i personsentrert omsorg og miljøbehandling.

Hvor lang tid tar det?

Opplæringen tar et halvt år. Vi starter med et seminar der vi introduserer fagstoffet og forteller hvordan vi jobber oss gjennom ABC-materiellet.

Innhold i Musikkbasert miljøbehandling – Utviklingshemming

Musikkbasert miljøbehandling – en innføring

Utviklingshemming

Det personsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet

Musikkbasert miljøbehandling – videreføring

Lydmiljø

Systematisk og målrette

Hvordan er kurset lagt opp?

Musikkbasert miljøbehandling går over et halvt år. Opplæringen starter med et fagseminar på fem–seks timer.

Du blir del av en ABC-gruppe med seks–åtte deltakere som samles en gang i måneden. I ABC-permen finner dere det faglige stoffet som opplæringen bygger på. Før hver gruppesamling må alle forberede seg ved å lese tema for neste samling. Når dere møtes, diskuterer dere fag og deler erfaring fra egen praksis.

Du får utdelt et ABC-bevis når du har deltatt på fagseminaret og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Andre ABC-opplæringer

Du kan fordype deg i flere temaer enn Musikkbasert miljøbehandling – Utviklingshemming. Sjekk ut disse emnene:

Mitt livs ABC del 1

Mitt livs ABC del 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å delta selv?

Ønsker du å melde på en ansatt?

Ønsker du mer informasjon?