ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse motiverer personen til positiv aktivitet.

Hjem » ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Her lærer du hvordan du kan bruke musikk, sang og bevegelse i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at musikk skal bli en naturlig del av hverdagen, noe som skaper glede.

Hvem er det for?

Målgruppen for opplæringen er alle ansatte i helse- og omsorgstjenester. Opplæringen krever ingen kompetanse i sang og musikk.

Hva lærer jeg?

Når du har fullført denne opplæringen, har du lært hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes i personsentrert omsorg og miljøbehandling.

Hvor lang tid tar det?

Opplæringen tar et halvt år. Vi starter med et seminar der vi introduserer fagstoffet og forteller hvordan vi jobber oss gjennom ABC-materiellet.

Innhold i Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Musikkbasert miljøbehandling. En innføring

Demens

Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse

Musikkbasert miljøbehandling. En videreføring

Terapeutisk lydmiljø

Observasjon, kartlegging og dokumentasjon ved musikkbasert miljøbehandling

Hvordan er kurset lagt opp?

Musikkbasert miljøbehandling går over et halvt år. Opplæringen starter med et fagseminar på fem–seks timer.

Du blir del av en ABC-gruppe med seks–åtte deltakere som samles en gang i måneden. I ABC-permen finner dere det faglige stoffet som opplæringen bygger på. Før hver gruppesamling må alle forberede seg ved å lese tema for neste samling. Når dere møtes, diskuterer dere fag og deler erfaring fra egen praksis.

Du får utdelt et ABC-bevis når du har deltatt på fagseminaret og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjennomføring av ABC-opplæringen

Andre ABC-opplæringer

Du kan fordype deg i flere temaer enn Musikkbasert miljøbehandling – eldre/demensomsorg. Sjekk ut disse emnene:

Aldring og omsorg

Psykiske sykdommer i eldre år

Geriatri

Demensomsorgens ABC

Mitt livs ABC

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse