Hefte 5: Terapeutisk lydmiljø

Hjem » Hefte 5: Terapeutisk lydmiljø

Hefte 5: Terapeutisk lydmiljø

En rekke vitenskapelige undersøkelser har vist hvor viktig det er med et positivt lydmiljø rundt pasientene, særlig på institusjoner. Beboerne på sykehjem kan i mindre grad enn mennesker ellers i samfunnet, velge sine sanseinntrykk. For personer med demens reduseres evnen til å sette sammen sanseinntrykk og tolke dem, personen blir lettere forvirret av sanseinntrykk som lett kan oppfattes som «støy». Dette heftet tar for seg lydmiljøets betydning og legger særlig vekt på å optimalisere sanseinntrykkene i forhold til personer med demens.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til lydmiljøets betydning
  • vet noe om hvordan sanseinntrykkene optimaliseres for personer med demens
  • har kjennskap til at personer med demens ofte har redusert evne til å tolke sanseinntrykkene
  • kjenner til at for personer med demens kan sanseinntrykkene lett oppfattes som «støy»
  • vet mer om hørsel og konsekvensene av hørselstap

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse