Hefte 6: Observasjon, kartlegging og dokumentasjon

Hjem » Hefte 6: Observasjon, kartlegging og dokumentasjon

Hefte 6: Observasjon, kartlegging og dokumentasjon

Målet med miljøbehandling til personer med demens, er at pasienten skal trives, få bruke ressursene sine og ha et så godt liv som mulig. For å få til det, må miljøbehandlingen utformes slik at det passer pasienten. Derfor er det viktig at vi systematisk observerer og kartlegger. Det er også viktig at vi dokumenterer, så vi vet hva vi driver med og kan dele kunnskap. Videre er det viktig å evaluere slik at vi kan vurdere om det vi gjør er til beste for personen med demens. Hvis vi skal klare å nå inn til pasientene ved bruk av musikk, må vi kjenne pasientene godt og vite hva slags musikk de har likt tidligere i livet. Gjennom å løfte frem pasientens perspektiv og bruke det som utgangspunkt når vi finner tiltak, kan vi oppnå god kontakt med pasienten.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til metoder for observasjon
  • kjenner til metoder for kartlegging
  • har fått en innføring i hvordan miljøtiltak kan dokumenteres og struktureres
  • forstår hvorfor det er viktig å evaluere tiltakene