Hefte 3: Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse

Hjem » Hefte 3: Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse

Hefte 3: Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse

Dette heftet omhandler Tom Kitwoods filosofi om personsentrert omsorg. Denne filosofien er et godt utgangspunkt for musikkbasert miljøbehandling for personer med demens. I denne sammenhengen innebærer personsentrert omsorg å vise respekt for personer med demens ved å bruke musikk på en måte som stemmer med personligheten og ønskene deres. I heftet gis det også en kort innføring i VIPS praksismodell.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har fått en innføring i personsentrert omsorg
  • vet noe om hvordan hele personalet kan bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av musikk som miljøbehandling
  • kjenner til VIPS-modellen