Hefte 4: En videreføring

Hjem » Hefte 4: En videreføring

Hefte 4: En videreføring

Når du skal jobbe med musikkbasert miljøbehandling (MMB) trenger du kompetanse på å vurdere musikkpreferanser, hvordan utforme og iverksette musikktiltak samt å måle virkningen av tiltakene ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy. Heftet tar for seg aktive teknikker som terapeutisk sang og ulike teknikker for sang- og danseaktiviteter, og reseptive teknikker som avspenning og aktiv lytting til musikk. Praktiske sider ved metoden som for eksempel avspillingsutstyr, når og hvor det passer å bruke musikkbasert miljøbehandling og hvem som kan gjøre det blir også gjennomgått i heftet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har fått en utdypning i hvordan vurdere musikkpreferanser
  • kan noe om utforming av musikktiltak
  • kan iverksette noe om hvordan iverksette musikkbasert miljøbehandling
  • har fått innføring i aktive og reseptive teknikker
  • kjenner til ulike kartleggingsverktøy