Psykiske lidelser hos eldre

Med ABC Psykiske lidelser hos eldre, får helse- og omsorgspersonell oppdatert kunnskap om psykiske symptomer, diagnoser og behandlingsformer. De vil også lære om lover og retningslinjer som regulerer helse- og omsorgstjenestene til personer med psykiske lidelser.

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år

Antall eldre i Norge øker i årene framover. Utfordringer med å tilby gode helse- og omsorgstjenester til eldre med psykiske lidelser, vil dermed øke. Å forebygge og behandle psykiske lidelser hos eldre har stor betydning for den enkelt og for samfunnet. Så det gjelder å bruke begrensede ressurser på best mulig måte.

Etter å ha gjennomført opplæringen er målet at du har

 • mer forståelse av psykiske helse og psykiske lidelser hos eldre
 • mer kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene hos eldre
 • innsikt i behandling av psykiske lidelser hos eldre
 • kunnskap om helselovgivningens krav til kommunen og spesialisthelsetjenesten

Innhold i permen

 1. Introduksjon
 2. Kognitiv svikt, demens og delirium
 3. Depresjon, sorg og selvmord hos eldre
 4. Angst hos eldre
 5. Psykose, mani og bipolar lidelse hos eldre
 6. Personlighetsforstyrrelser hos eldre
 7. Søvn, alkoholforbruk og smerter hos eldre
 8. Sentrale rettigheter og plikter etter helselovgivningen
 9. Miljøet og aktiviteter som behandling
 10. Psykologisk behandling
 11. Legemidler og andre biologiske behandlingsmetoder

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum en gruppesamling per hefte. Før hver gruppesamling skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås. På gruppesamlingen gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i opplæringen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse