Psykiske lidelser hos eldre

Med ABC Psykiske lidelser hos eldre får helsepersonell en samlet og oppdatert framstilling av kliniske diagnoser, behandlingsmuligheter og lovgrunnlaget som regulerer helsepersonells håndtering av personer med psykiske lidelser.

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år

Det blir flere eldre i Norge. Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år mer enn fordobles. Psykiske lidelser blant eldre vil dermed være en av de viktige helseutfordringene de kommende årene. Å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser vil ha stor samfunnsmessig betydning med hensyn til å lindre lidelse, men også når det gjelder å bruke begrensede ressurser på best mulig måte.

Denne ABC-permen tar opp psykiske lidelser hos eldre som et viktig kunnskapsområde: hvordan psykiske lidelser oppstår, hvordan den arter seg, og hvordan den bør forebygges, behandles og følges opp.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har mer forståelse av psykiske helse og psykiske lidelser hos eldre
 • har mer kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene hos eldre
 • har innsikt i behandling av psykiske lidelser hos eldre
 • har kunnskap om helselovgivningens krav til kommunen og spesialisthelsetjenesten

Innhold i permen

 1. Introduksjon
 2. Kognitiv svikt, demens og delirium
 3. Depresjon, sorg og selvmord hos eldre
 4. Angst hos eldre
 5. Psykose, mani og bipolar lidelse hos eldre
 6. Personlighetsforstyrrelser hos eldre
 7. Søvn, alkoholforbruk og smerter hos eldre
 8. Sentrale rettigheter og plikter etter helselovgivningen
 9. Miljøet og aktiviteter som behandling
 10. Psykologisk behandling
 11. Legemidler og andre biologiske behandlingsmetoder

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum en gruppesamling per hefte. Før hver gruppesamling skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås. På gruppesamlingen gjennomgås refleksjonsspørsmålene.Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i opplæringen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen