Hefte 11: Legemidler og andre biologiske behandlingsmetoder

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 11: Legemidler og andre biologiske behandlingsmetoder

Hefte 11: Legemidler og andre biologiske behandlingsmetoder

Dette heftet tar opp generelle forhold ved legemiddelbehandling av eldre med psykiske lidelser. Heftet gir ikke en fullstendig oversikt over all legemiddelbehandling til denne pasientgruppa, men gir en oversikt over legemidlene som er mye brukt i Norge. 

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om legemidler som er vanlige i behandlingen av eldre med psykiske lidelser, og hvordan de brukes
  • kan beskrive ulike administrasjonsformer av legemidler og hvordan det å bli gammel påvirker opptak av legemidler
  • kjenner til hvordan legemidler tas opp, fordeles, nedbrytes og utskilles i kroppen
  • har kunnskap om virkninger og bivirkninger av legemidler
  • har innsikt i behandlingsmetodene elektrokonvulsiv behandling (ECT) og lysbehandling