Hefte 1: Introduksjon

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 1: Introduksjon

Hefte 1: Introduksjon

Dette første heftet gir en innføring i forståelse av psykisk helse og psykiske lidelser hos eldre. Videre får du kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene hos eldre og helselovgivningens krav til kommunen og spesialisthelsetjenesten på systemnivå.

Heftet handler også om hvordan helse- og omsorgstjenestene til eldre med psykiske lidelser kan organiseres, hvilke tjenester som kan være aktuelle, og det faglige innholdet i de ulike tjenestetilbudene. Pårørendeperspektivet blir kort beskrevet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene hos eldre
  • har kunnskap om lovene som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten (helsetjenester som ikke er lagt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten)
  • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene til eldre med psykiske lidelser kan organiseres, hvilke tjenester som kan være aktuelle, og det faglige innholdet i de ulike tjenestetilbudene