Hefte 7 Opplæring, arbeid og dagtilbud

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 7 Opplæring, arbeid og dagtilbud

Hefte 7 Opplæring, arbeid og dagtilbud

Opplæring og utdanning, arbeid og dagtilbud er helt sentrale områder i alle menneskers liv. Heftet skal gi oversikt over sentrale begreper og ordninger innen opplæring, arbeid og dagtilbud. Botilbud, barnehager skoler, helsetjenester, arbeid og dagtilbud tilhører ulike sektorer eller arenaer. Som regel er det ulike tjenesteytere tilknyttet de forskjellige arenaene. Et godt samarbeid mellom ulike tjenesteytere på ulike arenaer i tjenestemottakeres liv, er ofte avgjørende for å skape sammenheng og gode levekår.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har en forståelse for betydningen av opplæring, arbeid og dagtilbud for den enkelte
  • kjenner til sentrale begreper og ordninger innen opplæring og arbeid
  • forstår verdien i og nødvendigheten av å bidra til samarbeid mellom ulike tjenesteområder
  • kan bistå den enkelte til selvstendighet, deltakelse og mestring i opplæring, arbeid eller dagtilbud gjennom god planlegging og oppfølging