Hefte 6 Helse og helseutfordringer

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 6 Helse og helseutfordringer

Hefte 6 Helse og helseutfordringer

Undersøkelser viser at personer med utviklingshemming opplever sykdom oftere enn andre, og de har lavere levealder enn befolkningen generelt. Fysiske og psykiske helseplager varierer i stor grad, men sykdommer som epilepsi, lungesykdommer, hjertefeil, cerebral parese (CP), psykiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, diabetes og overvekt, er vanligere for personer med utviklingshemming enn for andre. Det samme er syn- og hørselsproblemer. Mange personer med utviklingshemming har lav helsekompetanse. Helsefaglige kunnskaper og erfaringer er derfor svært viktig for tjenesteytere som arbeider med personer med utviklingshemming.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kan bistå personer med utviklingshemming slik at de får den helsehjelpen de har behov for
  • er i stand til å fange opp tegn på helsesvikt
  • kan bistå den enkelte med å forebygge sykdom
  • kjenner til innholdet i lovverket om å yte helsehjelp

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse