Hefte 8 Trivsel og sosialt nettverk

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 8 Trivsel og sosialt nettverk

Hefte 8 Trivsel og sosialt nettverk

Heftet behandler flere begrep som forbindes med trivsel og livskvalitet. Grunnleggende psykologiske behov, venner, nettverkskartlegging, hjem, religion og livssyn, tradisjoner og kultur er noen av begrepene. I tillegg belyses ulike typer overgrep som mobbing, vold, og seksuelle- og økonomiske overgrep.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om begrepene livskvalitet, levekår, velvære og trivsel
  • har kunnskap om betydningen av å ha et sosialt nettverk og kan bidra til å etablere, kartlegge og opprettholde et sosialt nettverk
  • har kunnskap om hvor viktig det er å ha et eget hjem, og kjenner til ulike boformer
  • har kunnskap om og forståelse for hvordan en kan legge til rette for at en person kan ivareta sin kulturelle bakgrunn
  • har kunnskap om og forståelse for hvordan en kan legge til rette for at en person kan utøve sitt livssyn
  • har kunnskap om ulike typer overgrep og vet hva en skal foreta seg ved mistanke om overgrep

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse