Hefte 5 Miljøarbeid

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 5 Miljøarbeid

Hefte 5 Miljøarbeid

Miljøarbeid handler om å samhandle med mennesker på en profesjonell måte. Hensikten er å legge til rette for et miljø som gir muligheter for trivsel, læring og mestring. Det overordnede målet er at de vi gir tjenester til opplever god livskvalitet. En grunnstein i miljøarbeidet er kommunikasjonen og relasjonen mellom tjenestemottaker og tjenesteyter, der deltakelse og selvbestemmelse er vesentlig. Det faglige og profesjonelle arbeidet utføres på grunnlag av mål, vedtak, etikk, lover og forskrifter.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kan gjøre rede for begrepene miljøarbeid og habilitering
  • er bevisst på hvordan dine verdier og holdninger påvirker arbeidet
  • kjenner til hva som ligger i begrepene faglig forsvarlighet og faglig skjønn
  • kjenner til og forstår sammenhengen mellom de ulike fasene i en modell for tiltaksarbeid
  • kjenner til og vet hva individuell plan er, og hvilke oppgaver en koordinator har