Hefte 2 Om utviklingshemming

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 2 Om utviklingshemming

Hefte 2 Om utviklingshemming

Heftet gir grunnleggende kunnskap om hva utviklingshemming er, årsaker til utviklingshemming og hva det vil si å leve med en utviklingshemming. Videre beskrives noen av de vanligste syndromene og utfordringer knyttet til utviklingshemming.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til ulike modeller som forklarer begrepet funksjonshemming, og forstår at de ulike modellene har forskjellige
  • konsekvenser for hvordan en møter og legger til rette for gode tjenester til personer med utviklingshemming
  • har kunnskap om diagnosen psykisk utviklingshemming og om årsaker til utviklingshemming
  • kjenner til og forstår ulike utfordringer knyttet til utviklingshemming
  • vet hva et syndrom er, og har kunnskap om årsak og utviklingstrekk ved noen av de vanligste syndromene