Hefte 1 Introduksjon

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 1 Introduksjon

Hefte 1 Introduksjon

Heftet består av to deler. Den første delen gir en innføring i ABC-opplæringen om ABC-grupper, seminarer og opplæringsmateriellet. Det er også et kapittel som tar for seg læring og teknikker for læring.

Den andre delen av heftet løfter fram betydningen av selvbestemmelse. Personer med utviklingshemming har som alle andre, rett til å ta store og små avgjørelser som påvirker eget liv. Flere har behov for beslutningsstøtte for å realisere dette.  Videre gir heftet en gjennomgang av sentrale lover og forskrifter som ligger til grunn for arbeidet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, blant annet forsvarlighetskravet, krav til tjenesteyter og tjenestemottakers rettigheter. 

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har fått kunnskap om ABC-opplæringen, kravet til deltakelse i refleksjonsgrupper og seminarer og hva som skal leses
  • har innsikt i hva refleksjonen betyr både for læring og for faglig forsvarlig tjenesteyting
  • har kunnskap om menneskerettighetsprinsippet selvbestemmelse
  • vet hvilke lover som er sentrale ved ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester og om innholdet i disse lovene
  • har kjennskap til pliktene kommunen og du som tjenesteyter har ved ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
  • har kjennskap til rettighetene tjenestemottakeren har i møte med den kommunale helse- og omsorgstjenesten