Hefte 3 Etikk

Hjem » Mitt livs ABC perm 1 » Hefte 3 Etikk

Hefte 3 Etikk

Heftet gir en innføring i etiske prinsipper, etisk teori, etisk refleksjon og etikk som grunnlag for praksis. Det gis en grundig gjennomgang av hvordan en kan anvende en etisk refleksjonsmodell.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva etikk er
  • kan identifisere etiske dilemmaer
  • kan skille mellom etiske og faglige utfordringer
  • har kunnskap om etiske prinsipper og gjeldende regler
  • har kjennskap til etiske teorier
  • kan bidra til at dere i personalgruppa kan anvende en etisk refleksjonsmodell i praksis

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse