Hefte 9: Miljøet og aktiviteter som behandling

Hjem » Psykiske lidelser i eldre år » Hefte 9: Miljøet og aktiviteter som behandling

Hefte 9: Miljøet og aktiviteter som behandling

Heftet gir kunnskap og praktiske råd om hvordan dagliglivets aktiviteter og fysisk aktivitet kan brukes målrettet i miljøbehandling. All god miljøbehandling bygger på tillit og en god relasjon. Dette heftet handler derfor også om kommunikasjon og hvordan helse- og omsorgspersonell kan skape en god relasjon til eldre med psykiske lidelser.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva miljøbehandling er, og de viktigste prinsippene for behandlingen
  • kjenner til betydningen av en god relasjon og tilpasset kommunikasjon som en del av miljøbehandlingen
  • har kunnskap om personsentrert omsorg og hvordan dette verdigrunnlaget bør ligge til grunn for all miljøbehandling
  • har kunnskap om Gundersons miljøterapeutiske prinsipper og hvordan disse kan brukes i praksis
  • har kunnskap om betydningen av struktur og rammer i miljøbehandlingen til eldre med psykiske lidelser
  • kan bruke dagliglivets aktiviteter og fysisk aktivitet i miljøbehandlingen til eldre med psykiske lidelser